BBPlG, Vorhaben 1: Emden Ost – Osterath (A-Nord)

Bij A-Nord gaat het om de aanleg van een hoog­spannings­gelijkstroom­verbinding van Emden Oost naar Osterath. De leiding wordt in principe ondergronds uit­gevoerd; gedeeltes kunnen onder nauwe wettelijke vereisten als bovengrondse leiding worden uitgevoerd.

Het voornemen is in vier secties opgedeeld. Voor alle vier secties heeft Amprion op 21 maart 2018 een aanvraag voor de zogenaamde procedurele Bundesfachplanung bij de Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele­kommunikation, Post und Eisenbahnen ingediend. Deze procedure heeft als doel een tracécorridor van maximaal 1 kilometer breedte vast te leggen.

Initiatiefnemer voor het project A-Nord en aanvrager voor de vergunningsprocedure is de netbeheerder Amprion GmbH. De Bundesnetzagentur is het gevoegd gezag in Duitsland voor het verstrekken van de vergunning.

Projectprofiel

Initiatief­nemer:Amprion
Bevoegd gezag:Bundesnetzagentur
Techniek:gelijkstroom (2 GW)
Spannings­niveau:380 kV
Wettelijk kader:Bundesbedarfsplan­gesetz (2015)
Kenmerken:pilotproject voor hoogspannings­gelijk­stroom, kabelbouwwijze
Lengte:circa 300 km (voorkeurs-tracécorridor)
Inbedrijf­stelling:beoogd voor 2025

mogelijk tracé van de leiding Emden Ost – Osterath (BBPlG-Vorhaben 1)

Grensoverschrijdende milieueffecten

Verschillende onderdelen van de secties (zogenaamde segmenten) van de door Amprion voorgestelde tracé­corridor en de in aanmerking komende alternatieven verlopen dicht bij de Nederlandse grens. Om deze reden heeft de Bundes­netzagentur de initiatiefnemer Amprion verzocht, een beoordelings­advies voor de grens­over­schrijdende milieueffecten op te stellen. Vervolgens werden de Nederlandse autoriteiten over de procedure in kennis gesteld. Het beoordelings­advies en kaarten van de voorgestelde tracécorridor vind U bij de Download-documenten.

Stand: 17. Dezember 2020